Donji Vukojevac 83/d, 44272 Donji Vukojevac, Hrvatska

Uvjeti korištenja i politika privatnosti

Ime i adresa osobe odgovorne za obradu

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:

Alas-Info d.o.o.

Donji Vukojevac 83/d
44272 Donji Vukojevac
Telefon: +385 44 (0) 664 854
Email: alasinfo@alasinfo.hr
* U daljnjem tekstu "naša tvrtka"

Zaštita podataka

Jako nam je drago što ste zainteresirani za našu tvrtku. Zaštita podataka od posebnog je prioriteta za menadžment naše tvrtke. Web stranica naše tvrtke općenito se može koristiti bez davanja ikakvih osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a za takvu obradu ne postoji zakonska osnova, u pravilu dobivamo privolu dotične osobe.
Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj ispitanika, uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) iu skladu sa zaštitom podataka za određenu zemlju propisi koji se primjenjuju na našu tvrtku. Ovom Izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su obaviješteni o pravima na koja imaju pravo putem ove izjave o zaštiti podataka.
Kao osoba odgovorna za obradu, naša tvrtka je poduzela brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala najpotpuniju moguću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Ipak, internetski prijenos podataka općenito može imati sigurnosne nedostatke, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaka dotična osoba može nam slobodno prenijeti osobne podatke na alternativne načine, na primjer telefonom.

Definicije

Izjava o zaštiti podataka naše tvrtke temelji se na uvjetima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za širu javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti korištene pojmove.
U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće izraze:
 • Osobni podaci
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili identificiranu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"). Smatra se da se fizička osoba može identificirati ako se, izravno ili neizravno, posebno dodjeljivanjem identifikatoru kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih značajki, izraz može se identificirati fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ove fizičke osobe.
 • Subjekt podataka
Subjekt podataka je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade.
 • Obrada
Obrada je svaki proces koji se provodi uz ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo kojeg takvog niza procesa u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, organiziranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, čitanje, ispitivanje, korištenje, otkrivanje od strane prijenos, distribucija ili bilo koji drugi oblik stavljanja na raspolaganje, uparivanja ili povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.
 • Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.
 • Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju zasebno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da osobni podaci nisu dodijeljeni identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi.
 • Kontrolor ili voditelj obrade podataka
Osoba odgovorna ili odgovorna za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva ove obrade određene pravom Unije ili pravom država članica, odgovornu osobu ili posebne kriterije za njezino imenovanje može predvidjeti pravo Unije ili pravo država članica.
 • Obrađivač
Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.
 • Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ustanova ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj osobi ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u kontekstu određenog istražnog mandata prema pravu Unije ili države članice ne smatraju se primateljima.
 • Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo osim nositelja podataka, voditelja obrade, izvršitelja obrade i osoba koje su, pod izravnom odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ovlaštene obrađivati ​​osobne podatke.
 • Privola
Privola je svaki izraz volje koji nositelj podataka dobrovoljno daje na informiran način i nedvojbeno za konkretan slučaj u obliku izjave ili druge jasne potvrdne radnje kojom ispitanik pokazuje da pristaje na obradu svojih osobnih podataka. .

Kolačići

Internetske stranice naše tvrtke koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i spremaju u računalni sustav putem internetskog preglednika.
Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik dotične osobe od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.
Korištenjem kolačića naša tvrtka može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.
Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati za korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu jer to čine web stranica i kolačić pohranjen na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internet trgovina koristi kolačić kako bi zapamtila artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.
Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačići koji su već postavljeni mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti iskoristive.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica naše tvrtke prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada web stranici pristupi zahvaćena osoba ili automatizirani sustav. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u log datotekama poslužitelja. (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web-mjesto s koje pristupni sustav pristupa našoj web stranici (tzv. referer), (4) pod-web-stranice, kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici može se kontrolirati, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga sustava za pristup i (8) druge slične podatke i informacije koje se koriste za sprječavanje prijetnji u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.
Kada koristimo ove opće podatke i informacije, naša tvrtka ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice i oglašavanja za nju, (3) osiguranje dugoročne funkcionalnosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i ( 4) da tijelima za provođenje zakona pružimo informacije potrebne za provođenje zakona u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije stoga naša tvrtka statistički evaluira, a također i s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki kako bismo u konačnici osigurali optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dala pogođena osoba.

Mogućnost kontakta putem web stranice

Zbog zakonskih propisa, web stranica naše tvrtke sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu za tzv. elektroničku poštu (e-mail adresu). Ako dotična osoba kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je dotična osoba prenijela automatski će se pohraniti. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci neće se prosljeđivati ​​trećim stranama.

Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Osoba odgovorna za obradu obrađuje i pohranjuje osobne podatke dotične osobe samo u vremenskom razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane ili ako to zahtijeva davatelj europskih direktiva i propisa ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima koje osoba odgovorna za predmet obrade.
Ako svrha pohrane više ne vrijedi ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac za direktive i propise ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci će biti rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama.

Prava ispitanika

 • Pravo na potvrdu
Svaki nositelj podataka ima pravo, koje mu daje europska direktiva i donositelj propisa, zatražiti potvrdu od osobe odgovorne za obradu da li se osobni podaci koji se na njega odnose obrađuju. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku.
 • Pravo na informaciju
Svaka osoba obuhvaćena obradom osobnih podataka ima pravo, koje mu daje europska direktiva i donositelj propisa, u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o osobnim podacima koji se o njoj pohranjuju i kopiju tih podataka od osobe odgovorne za obradu.
 • Pravo na ispravak
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo koje mu daje europska direktiva i donositelj propisa zahtijevati hitan ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose. Nadalje, nositelj podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zahtijevati dopunu nepotpunih osobnih podataka - također putem dopunske izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku.
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, koje je odobrio europski zakonodavac direktiva i propisa, zahtijevati da odgovorna osoba odmah izbriše osobne podatke koji se na nju odnose ako za to postoji valjani razlog ili ako obrada nije potrebna.
Ako za to postoji valjani razlog i ispitanik želi da se osobne podatke koje pohranjuje naša tvrtka izbriše, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka naše tvrtke ili drugi zaposlenik pobrinut će se da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.
 • Pravo na ograničenje obrade
Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, odobreno od strane davatelja europskih direktiva i propisa, zahtijevati da odgovorna osoba ograniči obradu istih.
 • Pravo na prenosivost podataka
Svaka osoba obuhvaćena obradom osobnih podataka ima pravo, odobreno europskim direktivama i donositeljem propisa, primiti osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je dotična osoba dala odgovornoj osobi, u strukturiranom, zajedničkom i strojnom obliku. čitljivom formatu. Također imate pravo prenijeti ove podatke drugoj odgovornoj osobi bez smetnji od strane odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni.
Kako bi ostvarila pravo na prenosivost podataka, dotična osoba u bilo kojem trenutku može kontaktirati službenika za zaštitu podataka kojeg je imenovala naša tvrtka ili drugog zaposlenika.
 • Pravo na prigovor
Svaka osoba obuhvaćena obradom osobnih podataka ima pravo dano od strane europskih davatelja direktiva i propisa, iz razloga koji proizlaze iz njihove konkretne situacije, u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se na nju odnose uložiti prigovor. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.
Naša tvrtka više ne obrađuje osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika, ili obrada služi za polaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva .
Ako naša tvrtka obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog oglašavanja, dotična osoba ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se također odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se ispitanik usprotivi korištenju osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, naša tvrtka više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.
 • Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima uključujući profiliranje
Svaka osoba na koju se utječe obrada osobnih podataka ima pravo dano od strane europskog zakonodavca direktiva i propisa da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravne učinke na njih ili značajno utječe na njih u sličnom način, ako odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) dopuštena je na temelju zakonodavstva Unije ili države članice na koje voditelj obrade je predmet i takvo zakonodavstvo zahtijeva odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika ili (3) se provodi uz izričit pristanak ispitanika.
 • Pravo na opoziv privole prema zakonu o zaštiti podataka
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo koje mu daje europska direktiva i davatelj propisa da u bilo kojem trenutku opozove privolu za obradu osobnih podataka.
Ako ispitanik želi ostvariti svoje pravo na opoziv privole, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika voditelja obrade podataka.

Zaštita podataka u aplikacijama i u procesu prijave

Osoba odgovorna za obradu prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu vođenja postupka prijave. Obrada se može odvijati i elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva šalje relevantne dokumente za prijavu elektroničkim putem, na primjer e-poštom ili putem web obrasca na web stranici, osobi odgovornoj za obradu. Ako osoba odgovorna za obradu sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci će se pohraniti u svrhu obrade radnog odnosa sukladno zakonskim odredbama. Ako osoba odgovorna za obradu ne sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dokumentacija prijave će se automatski izbrisati dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da brisanje nije u suprotnosti s drugim legitimnim interesima osobe odgovorne za obradu.

Legitimni interesi u obradi koje vodi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. I točki f GDPR-a, naš legitimni interes je poslovanje u dobrobit svih naših zaposlenika i naših dioničara.

Trajanje tijekom kojeg će se osobni podaci pohranjivati

Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odnosni zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući podaci će se rutinski brisati, pod uvjetom da više nisu obvezni ispuniti ugovor ili pokrenuti ugovor.

Propisi o zaštiti podataka za primjenu i korištenje Google Maps

Naša web stranica koristi Google karte za prikaz karata i izradu uputa. Google Maps upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Posjetom web stranice, Google dobiva informacije da ste pristupili odgovarajućoj stranici naše web stranice. To se također događa bez obzira na to imate li korisnički račun na Googleu ili ste prijavljeni na njega. U slučaju da ste tijekom korištenja web stranice prijavljeni putem Google korisničkog računa, podaci će biti dodijeljeni izravno vašem korisničkom računu. Ako to ne želite, morate se odjaviti prije korištenja usluge. Korištenjem Google karata pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje automatski prikupljenih podataka i podataka koje ste unijeli od strane Googlea i, ako je primjenjivo, trećih strana. Za Uvjete pružanja usluge Google Maps pogledajte Uvjete pružanja usluge Google Maps. Sve pojedinosti možete pronaći na google.de: Transparentnost i izbori, kao i Pravila o privatnosti. Morate iskoristiti svoje pravo na prigovor izravno Googleu. Uslugu Google Maps možete deaktivirati putem postavki preglednika (deaktivacija JavaScripta u pregledniku). Tada se više ne može koristiti.

Korištenje web fontova

Na ovoj web stranici koriste se vanjski fontovi, Google Fontovi. Google Fontovi su usluga koju pruža Google Inc. ("Google"). Ovi web fontovi se integriraju pozivanjem poslužitelja, obično Google poslužitelja u SAD-u. Time se poslužitelju prenosi koju ste od naših internetskih stranica posjetili. IP adresu preglednika krajnjeg uređaja posjetitelja ove web stranice također pohranjuje Google. Za više informacija pogledajte Googleova pravila privatnosti kojima možete pristupiti ovdje:
www.google.com/policies/privacy/
Skip to content