Donji Vukojevac 83/d, 44272 Donji Vukojevac, Hrvatska

EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: IKT u službi povećanja učinkovitosti proizvodnje poduzeća Alas-info d.o.o.
Kratki opis projekta: Dana 17.01.2020. poduzeće ALAS-INFO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „IKT u službi povećanja učinkovitosti proizvodnje poduzeća Alas-info d.o.o.“ , referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0566. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Provedbom ovog projekta će se objediniti i unaprijediti poslovni procesi proizvodnja, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja i upravljanje rizicima.
Ciljevi projekta:
 • Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza
 • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
 • Unaprjeđenje 5 poslovnih procesa kroz uvođenje rješenja iz područja IKT-a (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja, upravljanje rizicima i proizvodnja)
 • Povećanje iskoristivosti postojećih CNC strojeva nabavom proizvodnih softvera zahvaljujući kojima će se povećati efikasnost proizvodnog procesa i ubrzati tijek proizvodnje
 • Povećanje efikasnosti pripreme proizvodnje kroz kvalitetniju pripremu tehničke dokumentacije zahvaljujući korištenju CAD/CAM softverskih alata
 • Minimiziranje tehničkih komplikacija tijekom procesa proizvodnje
 • Poboljšanje upravljanja rizicima kroz mogućnost detektiranja eventualnih grešaka i konflikata u ranoj fazi proizvodnog procesa kao i kroz adekvatnije upravljanje zalihama čime se sprječava rizik pojave suvišnih ili nedovoljnih zaliha, efikasnije planiranje potreba proizvodnje i upravljanje zalihama sirovina i materijala kao rezultat implementacije novih proizvodnih softvera
 • Kvalitetna priprema budućeg kadra poduzeća (novih zaposlenika i učenika srednjih tehničkih škola na obaveznoj stručnoj praksi) edukacijama iz područja računalnog dizajna i računalne pripreme proizvodnje (CAD/CAM)
 • Kontrola rada zaposlenika i mogućnost pravovremenog reagiranja na potencijalne potrebe za reorganizacijom poslovnih procesa
 • Mogućnost pravilnog i automatiziranog nagrađivanja djelatnika za njihov trud zahvaljujući nabavi sofisticiranih alata za evidenciju rada zaposlenika i obračun plaća
Očekivani rezultati projekta:
 • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
 • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
 • Unapređenje poslovnih procesa
Ukupna vrijednost projekta: 1.062.085,00 Kn
EU sufinanciranje projekta: 678.150,00 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.siječanj 2019. do 01. lipanj 2021

Kontakt osoba za više informacija: Vlado Rožić, mail: alasinfo@alasinfo.hr Tel: +385 44 732 095

Alas-info d.o.o. trenutno broji 21 zaposlenih. Udio zaposlenih po spolu je 9% žene i 91% muškarci. Prilikom zapošljavanja, a i u samom poslovnom procesu, Alas-info d.o.o. se u provođenju poslovne politike vodi jednakom zastupljenosti spolova.
Iako još uvijek postoji mišljenje kako poslovi rada na strojevima kao i na voditeljskim pozicijama u metalo-prerađivačkoj industriji pripadaju muškarcima, sve veći je broj žena na navedenim pozicijama u društvu.
Tako je i u Alas-info d.o.o. voditeljsku poziciju poslova kontrole kvalitete obavljala žena, te se i rad žena na CNC strojevima pokazao potpuno ravnopravan sa radom muškaraca na istim poslovima. Usmjereni smo ostvarivanju primarnog cilja kod zapošljavanja, da se rad na CNC strojevima i na voditeljskim pozicijama podjednako rasporedi između oba spola.
Putem ovog projekta i putem dodatnih edukacija utjecati ćemo na promijenu mišljenja i na povećanje interesa žena za radom na CNC strojevima i na voditeljskim pozicijama u metalo-prerađivačkoj industriji.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća ALAS-INFO d.o.o.
Skip to content